Sadece Sahibe Özel Komutlar

Bir Mybutton Botu’nun maintainer (geliştirici) rolüne sahip olan kişilerin botlarda sadece kendilerine özel komutlar ekleme hakkına sahiptir.

Bu komutlar evaluate, durdur, yeniden başlat gibi komutlar olabilir.

Bu komutlar kullanıcılar tarafından kullanılamazlar.

Mybutton Discord API implementasyonu

Mybutton Discord API’daki CommandBuilder class’ının parametrelerinde AuthorOnly? seçeneği bulunur. Bu parametreyi true hale getirmek bu komutu sadece Bot geliştiricisine özel bir komut olarak ayarlar.

Bir komutun Geliştiriciye özel olup olmadığı CommandBuilder.param['AuthorOnly'] verisi ile ölçebilinir.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *